UR JAWOR
Dołącz do nas!

Opłaty za korzystanie ze strzelnicy

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE STRZELNICY

Nr osi Długość osi Osoby indywidualne

za 1 godzinę
(każdą rozpoczętą)

Grupy zorganizowane

za 1 godzinę
(każdą rozpoczętą)

1 600m 50 250
2 300m 40 200
5 100m 30 150
4 50m boczny zapłon 20 100
3 25m/50m pistoletowa 20 100
6 25m 20 100
7,8 Dynamiczne 25m 50 za całą oś
+20 za każdą dodatkową osobę
50 za całą oś
+20 za każdą dodatkową osobę
9,10,11 Pozostałe 25m 20 za całą oś
+20 za każdą dodatkową osobę
20 za całą oś
+20 za każdą dodatkową osobę

Członkowie JKS UR są zwolnieni z opłat dla osób indywidualnych