UR JAWOR
Dołącz do nas!

Digital Polish Open

” Strzelectwo to nasza pasja i sposób na wyrażenie siebie. Z ogromną determinacją i precyzją doskonalimy swoje umiejętności na strzelnicy.

Nasza liga DPO daje niesamowitą możliwość podniesienia Twoich umiejętności strzeleckich na tarczach elektronicznych.”

                     

            https://www.facebook.com/people/Digital-Polish-Open

            https://www.instagram.com/stormspoland/

REGULAMIN ZAWODÓW

1. CEL ZAWODÓW
Rozwój strzelectwa długodystansowego, współpraca środowisk strzelców sportowych i mundurowych krajów europejskich mająca na celu poprawę poziomu strzeleckiego i obronności w naszym rejonie.
2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW:
UR JAWOR, STORMS POLAND , GMINA JAWOR
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody : Strzelnica UR JAWOR
I runda – 17-19.05.2024
II runda 23-25.08.2024
III runda 25-27.10.2024
4. PROGRAM ZAWODÓW
Dystanse: 300 m, 600 m
Piątek – dzień treningowy 300 i 600 metrów
Sobota – zawody 300 i 600 metrów
Niedziela – 300-600 metrów
Karabin historyczny – 300 metrów
Klasy sprzętowe/konkurencje:

Klasa OPEN

Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie worka, dwójnogu lub statywu i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu – wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego podczas strzału powinno opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką ‘free recoil’.
Broń: karabin w kalibrze do 8 mm
Przyrządy celownicze dowolne.
Łączna waga broni razem nie może przekraczać 12 kg. W tej klasie broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
Ta klasa dopuszcza używania restów których nie wlicza się do wagi karabinu.
Klasa SEMI-AUTO
Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie składanego dwójnogu i tylnej w formie worka. Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm pod kolbą z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu – wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką ‘free recoil’.
Broń: karabin samopowtarzalny (w którym z wyjątkiem ewentualnych zacięć przeładowanie następuje z magazynka automatycznie pod wpływem pracy gazów prochowych) w dowolnym kalibrze do 8 mm o łącznej wadze nie przekraczającej 12 kg razem z dwójnogiem oraz jakimikolwiek dodatkowymi elementami dołączanymi do karabinu (np. wkrętarka do regulacji bipodu). Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
Przyrządy celownicze dowolne
Klasa STANDARD
Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie składanego dwójnogu i tylnej w formie worka. Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu – wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką ‘free recoil’.
Broń: karabin fabryczny w kalibrze 223 Rem lub 308Win o łącznej wadze nie przekraczającej 10 kg (razem z dwójnogiem oraz jakimikolwiek dodatkowymi elementami dołączanymi do karabinu np. wkrętarka do regulacji bipodu). Wartość karabinu nie może przekraczać 15,000 PLN brutto . Wartości te są cenami średnimi które są podane na stronie www importera danej jednostki. Broń może być wyposażona w dowolny hamulec wylotowy (hamulec odrzutu) który nie wlicza się do wartości karabinu. Karabin może mieć modyfikacje czułości spustu o ile jest to spust fabryczny wymieniony w specyfikacji producenta.
Karabin musi być zasilany z magazynka, a cały nabój nie może przekraczać 72,50 mm długości całkowitej. Waga samego pocisku nie może przekraczać 190 grain.
W kalibrze 223 REM nie ma ograniczeń pocisku oraz długości całkowitej naboju a jedynie liczy się wartość karabinu brutto i jest taka sama jak w kalibrze 308 WIN.
Przyrządy celownicze dowolne

Klasa KARABIN HISTORYCZNY

Klasa Karabin Historyczny Wojskowy
Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania przedniej podpórki w formie worka lub plecaka. Z tyłu broń oparta na ramieniu. Dozwolone pasy nośne, w konfiguracji wojskowej, kurtki strzeleckie zabronione.
Broń: karabin w kalibrze od 222 do 458 wyprodukowany przed 1950r. (nie replika), Tylko oryginalna konfiguracja fabryczna, będąca na wyposażeniu formacji wojskowych. Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni. Muszka w postaci słupka. Dopuszcza się osłony muszki jeżeli fabrycznie były stosowane na danym typie broni. Szczerbinka w postaci celownika ramkowego lub celownika przeziernikowego (jeżeli fabrycznie był montowany na danym typie broni).
Procedura strzelania: 300-600 metrów

OPEN ,SEMIAUTO, STANDARD :

Każdy zawodnik ma 3 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego ‘MOŻNA WYJĄĆ BROŃ’);
Na strzały próbne 2 minuty (po komendzie sędziego ‘ŁADUJ, START’); ilość strzałów próbnych dowolna.
W czasie strzałów próbnych zawodnik robi korekty aby się wstrzelić w środek tarczy
Po upływie dwóch minut następuje reset tarcz po strzałach próbnych i kolejna 1 minuta na przygotowanie 15 sztuk amunicji.
Seria oceniana na każdym dystansie trwa 12 minut i oceniane jest 15 strzałów w kolejności od 1 do 15 strzału w czasie trwania konkurencji. Każdy strzał powyżej 15 strzału nie będzie oceniany i brany pod uwagę do klasyfikacji ogólnej. Liczba strzałów jest liczona przez system tarcz elektronicznych. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
W przypadku w którym zawodnik wykryje strzał na swojej tarczy którego nie oddał musi natychmiast zgłosić sędziemu o tym zdarzeniu w celu zaznaczenie tego strzału na tarczy. Po zakończeniu rundy następuję weryfikacja tarcz innych uczestników celem znalezienia winnego zdarzenia. Procedura w tym przypadku regulowana przez regulamin PZSS ( ISSF przepisy)
po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;

Karabin Historyczny

Każdy zawodnik ma 3 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego
MOŻNA WYJĄĆ BROŃ’);
na strzały próbne jest 2 minuty(po komendzie sędziego ‘ŁADUJ, START’);ilość strzałów próbnych dowolna. W czasie strzałów próbnych zawodnik robi korekty aby się wstrzelić w środek tarczy
Po upływie dwóch minut następuje reset tarcz po strzałach próbnych i kolejna 1 minuta na przygotowanie 10 sztuk amunicji.
Konkurencja jest rozgrywana na dystansie 300 metrów
Tarcza – Czarne pole 60 cm , Wielkość tarczy ISSF 300 metrów
Seria oceniana po 10 strzałów na dystansie trwa 10 minut(po komendzie sędziego ‘ŁADUJ, START’); Naboje do magazynka wolno ładować po komendzie ‘ŁADUJ’
W przypadku w którym zawodnik wykryje strzał na swojej tarczy którego nie oddał musi natychmiast zgłosić sędziemu o tym zdarzeniu w celu zaznaczenie tego strzału na tarczy. Po zakończeniu rundy następuję weryfikacja tarcz innych uczestników. Procedura w tym przypadku regulowana przez regulamin PZSS ( ISSF przepisy)
Po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;
5. UCZESTNICTWO
Każdy uczestnik zawodów ( z wyjątkiem zawodników z zagranicy i służb mundurowych) zobowiązany jest do podania numeru licencji PZSS przy rejestracji.
Ze względów organizacyjnych nie może uczestniczyć więcej niż 112 startujących w dwuboju w czasie wszystkich trzech rund . W klasach Standard i Open jest przewidzianych po 40 osobo startów. 16 startujących w klasie Semi-Auto. W konkurencji Historyk jest 16 dostępnych miejsc. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych, o aktualnej liście startowej decydować będzie kolejność potwierdzonych i opłaconych zgłoszeń.
Zawodnicy będą brali udział w zmianach, po potwierdzeniu wpłaty startowego otrzymują możliwość wyboru rezerwacji zmiany i składu (miejsc, które pozostają wolne). Wpisujący się w ostatnich zmianach muszą liczyć się z możliwym przeniesieniem do zmian wcześniejszych, jeśli wszystkie miejsca nie będą zajęte (aby usprawnić organizację). Trening w piątek będzie się odbywał wg tych samych zmian jak zawody, więc zawodnicy wpisując się na konkretne zmiany na sobotniej rozgrywce jednocześnie decydują, kiedy będą strzelali trening. Zawodnicy są zobowiązani stawić się na treningu odpowiednio wcześniej (przynajmniej jedną zmianę wcześniej) w stosunku do orientacyjnych i przewidywanych godzin w harmonogramie strzelań. Niestawienie się na treningu na swoją zmianę może spowodować brak możliwości wzięcia udziału w treningu. Niestawienie się na zawodach na swoją zmianę powoduje brak możliwości wzięcia udziału w zawodach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznego rozstrzygania wszelkich spornych kwestii związanych z zawodami.
6. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie w klasach, SEMI-AUTO, Standard , Open, Historyk*
na każdym dystansie punktowa, wyrażona jako suma zdobytych punków – przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
łączna punktowa z odległości 300,600 przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
przy takiej samej ilości punktów i takiej samej ilości X decyduje skupienie wyrażone w milimetrach podany przez system. System za każdym razem podaje skupienie z każdego dystansu i zmiany i jest on sumowany z 4 tur determinując zwycięzcę.
*Karabin historyczny łączna punktowa 2 x 300 metrów
7. NAGRODY
We wszystkich konkurencjach puchary/dyplomy za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 4-6. Na rundzie finałowej nagrody rzeczowe przyznawane według rankingu zdobyczy punktowej z 3 edycji.
8. ZGŁOSZENIA
Rejestracja trwa od 1 kwietnia 2024 do wyczerpania przewidzianych miejsc. Jest możliwość zapisania się od razu na 3 edycje zawodów.
Istnieje możliwość startu w więcej niż jedna klasie sprzętowej przez tego samego zawodnika. Chętni do startu w różnych klasyfikacjach muszą zarejestrować się osobno do każdej klasy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia rejestracji zawodnika. Odmowa może nastąpić w szczególności z powodu wyczerpania ilości miejsc, a także w wypadku zgłoszenia zawodnika, wobec którego na innych zawodach strzelectwa długodystansowego stwierdzono nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz zasad rywalizacji sportowej, naruszanie obowiązków zawodnika, przekroczenia przepisów antydopingowych, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, bądź ich nieznajomość lub fakt niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią, a także nieprzestrzeganie przepisów o posiadaniu broni i amunicji lub regulujących obrót i wytwarzanie broni i amunicji. Odmowa może nastąpić bez podania przyczyn.
9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Wysokość opłaty startowej w zawodach w każdej klasie w wynosi 420 PLN. Przy rejestracji na dwie edycje ceną wynosi 800 PLN. Przy rejestracji od razu na 3 edycje cena wynosi 900 PLN płatne z góry.
Karabin historyczny – 250 PLN – przy rejestracji na 3 edycje cena wynosi 550 PLN płatne z góry.
Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest wpłacenie startowego przelewem na konto w terminie do 2 dni od rejestracji (ze względów organizacyjnych decyduje data wpływu startowego na konto bankowe ).
Dane do przelewu będą podane w formularzu rejestracyjnym.
Zawodnikom nieobecnym na zawodach startowe nie będzie zwracane. Zawodnikowi, który rezygnuje ze startu, nie przysługuje zwrot opłaty startowej.
Po zamknięciu rejestracji każdorazowo przed każdą edycją zawodów następuje losowanie zmian i stanowisk
Dwa tygodnie przed zawodami każdy zawodnik dostanie maila z powiadomieniem wylosowanej zmiany i stanowiska.
10. BEZPIECZEŃSTWO
Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strzelnicy i do zachowania bezpieczeństwa. Zawodnicy na stanowisku mają obowiązek dostosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie. Broń wolno nosić jedynie w pokrowcach lub futerałach. Wyciąganie broni z futerałów i pokrowców odbywa się jedynie na stanowisku strzeleckim po wyraźnym poleceniu sędziego. Wyjątkiem jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa, w której można dokonać przeglądu broni, przestawienia celownika itd. Do strefy bezpieczeństwa kategorycznie zabronione jest wnoszenie amunicji. Na terenie strzelnicy obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek broni załadowanej, z wprowadzonym magazynkiem czy zamkniętym zamkiem, a zarówno na treningu jak i podczas strzelań ocenianych w każdym momencie, gdy zawodnik nie prowadzi strzelania, jest zobowiązany do umieszczenia w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę.
11. SPRAWY PORZĄDKOWE
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do stawienia się  na obowiązkową kontrolę broni (w tym ważenie). Zawodnicy w klasie OPEN, Standard, Semi-Auto i karabin historyczny do kontroli muszą przynieść karabin razem z używanym przez nich dwójnogiem oraz jakimikolwiek dodatkowymi elementami dołączanymi do karabinu np. wkrętarka do regulacji bipodu. Po kontroli technicznej karabiny zostaną oznaczone nalepkami. Zawodnicy, którzy nie stawią się na kontrolę broni i nie będą mieli stosowanych nalepek NIE zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.
Podczas serii ocenianych używanie lunet obserwacyjnych, spoterów jest możliwe tylko na stanowisku strzeleckim przez samych zawodników (w pozycji leżącej). Stosowanie lunet w innych miejscach i informowanie zawodników o rezultatach ich ostrzału, czy jakakolwiek pomoc w nastawach czy poprawkach dozwolona jest tylko na treningu w piątek.
Naruszenia regulaminu będą karane przez sędziów stanowiskowych zgodnie z zasadami PZSS: kartka żółta -ostrzeżenie, kartka zielona – odjęcie 2 punktów, kartka czerwona – dyskwalifikacja. Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa skutkuje obligatoryjną dyskwalifikacją.
Strzelanie niedozwoloną techniką „free recoil” stwierdzone przez sędziów skutkuje kolejno ostrzeżeniem, a w przypadku niestosowania się przez zawodnika dyskwalifikacją.
Niedozwolona liczba amunicji na stanowisku skutkuje w pierwszej kolejności zieloną kartką a w przypadku niestosowania się przez zawodnika dyskwalifikacją.
Wszelkie inne sprawy są rozpatrywane przez regulamin PZSS (regulamin ISSF)
Tarcze:
Tarcza stanowi czarne pole o średnicy 60 cm (300 i 600 metrów) . Na 300 metrów tarcza jest o wymiarach F-class 300 yardów, Tarcza na 600 metrów jest o wymiarach F-class na 600 yardów.
Akceptując regulamin zawodnik zgadza się na cookie pamiętające o jego rejestracji. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) zawodnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich F-class.